Haal meer uit ikregeer. Inloggen of Aanmelden

Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Financiën over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking gezonde overheidsfinanciën (ingezonden 13 december 2010).


Personen Alexander Pechtold
Marianne Thieme
André Rouvoet
Femke Halsema
Emile Roemer
Job Cohen
Vraagnummer 2010Z19280
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Categorie Financiën /
Document Type Schriftelijke vragen
officiële publicatie
Kamervragen zonder Antwoord
Publicatie Kamervragen zonder antwoord
13-12-2010
Indiening: 13-12-2010 Uitgifte: 13-12-2010 Vergaderjaar: 2010-2011
PDF: kv-tk-2010Z19280.pdf XML: kv-tk-2010Z19280.xml

comments powered by Disqus