Haal meer uit ikregeer. Inloggen of Aanmelden

Ontwerp bestemmingsplan Kerkepad 29 Andijk

23-12-2010 Staatscourant Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003 − 1e part. herz. 2009

09-12-2009 Staatscourant Ministerie van Binnenlandse Zaken

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2003 1e partiële herz. 2009

11-11-2009 Staatscourant Ministerie van Binnenlandse Zaken

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuid 2008

05-06-2009 Staatscourant Ministerie van Binnenlandse Zaken